Wirtualny podręcznik Hertz Lease

Strefa kierowcy

Szybko i wygodnie:

Zgłaszaj szkody
Sprawdź status swoich zgłoszonych szkód
Pobierz aktualne potwierdzenie OC


 Assistance :  Awaria / Wypadek /kolizja 

W przypadku awarii pojazdu która pojawi się nagle i może spowodować dalsze uszkodzenia pojazdu (np. zapalenie się kontrolki silnika, ciśnienia oleju itd.)  należy samochód unieruchomić  lub  w przypadku  wypadku/kolizji  który  uniemożliwia kontynuowanie jazdy  należy  skontaktować się   z  ASSISTANCE HERTZ:Szkoda i kradzież

Likwidacja i zgłaszanie szkód na pojazdach 

Wiemy, jak ważny jest Państwa czas, dlatego też zapewniamy szybki proces likwidacji szkód przy minimalnym zaangażowaniu osoby użytkującej pojazd. Aby zapewnić najkorzystniejsze warunki, współpracujemy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.     Wypadek, kolizja – zgłaszanie szkód 

W razie wypadku, kolizji lub innej szkody na pojeździe - niezależnie od tego czy są Państwo sprawcami czy poszkodowanymi - należy postępować zgodnie z poniższą procedurą zgłaszania szkód.  

1
W przypadku konieczności holowania pojazdu -  kontakt z Hertz Assistance:
Tel. +48 22 517 93 63

Tu otrzymają Państwo instrukcję i informację dotyczącą dalszych kroków.

2
Zgłoszenie szkody na pojeździe

Zaloguj się w Strefie Kierowcy na stronie www.ihtz.pl, gdzie w łatwy i szybki sposób dokonasz zgłoszenia szkody.

3
Zgłoszenie zdarzenia na policję
Tel. 112 lub 997

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Policja nie może interweniować na miejscu, poszkodowany musi otrzymać oświadczenie od sprawcy zdarzenia, w którym bezspornie oświadcza że jest sprawcą kolizji/wypadku.  

4
Uzyskanie od drugiego uczestnika zdarzenia następujących informacji
 • numer rejestracyjny i marka pojazdu
 • imię i nazwisko kierującego pojazdem
 • numer polisy OC i nazwa ubezpieczyciela
 • numer prawa jazdy
5
Wypełnienie Druku Zgłoszenia Szkody
Dokumenty można pobrać stąd:  https://ihtz.pl/Do-pobrania
6
Wykonanie dokumentacji zdjęciowej uszkodzeń pojazdu
7
Kradzież lub włamanie do pojazdu
W przypadku kradzieży lub włamania do pojazdu, kierowca jest zobowiązany niezwłocznie:
 • powiadomić policję i otrzymać potwierdzenie zgłoszenia
 • imię i nazwisko kierującego pojazdem
 • powiadomić BOK Hertz w ciągu 12 godzin od zdarzenia
 • załączyć poprzez zalogowanie się na  ihtz.pl  w „strefie kierowcy”  wypełniony i podpisany Druk Zgłoszenia Szkody Komunikacyjnej, zdjęcia, skan i inne.
8
Zgłaszanie szkód do poszczególnych jednostek:
BOK ihtz.pl Policja
Szkoda komunikacyjna (w ruchu) Assistance Hertz oraz  wypełnienie druku na ihtz.pl
Szkoda parkingowa ihtz.pl
Włamanie, inne uszkodzenia, kradzież pojazdu Assistance Hertz /BOK Hertz

W przypadku konieczności holowania pojazdu  prosimy o kontakt z Hertz Assistance  +48 22 517 93 63  lub zgłaszanie szkód  parkingowych  bezpośrednio przez ihtz.pl

9
Wymiana szyb

Wybita lub uszkodzona szyba w samochodzie musi być jak najszybciej naprawiona lub wymieniona. Należy zarejestrować szkodę poprzez logowanie w Strefie Kierowcy na  ihtz.pl, załączyć podpisany Druk Zgłoszenia Szkody oraz dokumentację zdjęciową.

Po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji, zostaniesz skierowany do serwisu znajdującego się najbliższej miejsca szkody lub użytkowania pojazdu.

W sytuacji, gdy poza szybą uszkodzone są także inne części pojazdu, zgłaszający postępuje zgodnie z procedurą zgłaszania szkód (opisana powyżej). Przeglądy okresowe naprawy mechaniczne 

Chcesz dokonać zgłoszenia samochodu do przeglądu lub naprawy mechanicznej, skontaktuj się BOK HERTZ co najmniej 10 dni przed terminem usługi: 

E-mail:

Terminy przeglądów obowiązujące dla samochodu określone są w książeczce obsługi samochodu i/lub zgodnie ze wskazaniami komputera pokładowego oraz na platformie www.ihtz.pl.Samochód zastępczy

Zasady otrzymania samochodu zastępczego 

Jeżeli naprawa Państwa samochodu trwa dłużej niż 24h, a umowa przewiduje możliwość korzystania z samochodu zastępczego, należy skontaktować się z BOK HERTZ. Telefon: +48 22 500 15 00. Samochód zastępczy zostanie Państwu udostępniony. 

Szczegółowe warunki użytkowania samochodu zastępczego (m.in. udział własny w szkodzie) mogą być różne od obowiązujących dla Państwa pojazdu. Wysokość udziału jest zawarta w umowie/protokole przekazania pojazdu. Opony

Dla Państwa wygody BOK koordynuje wszelkie czynności związane z wymianą i naprawą opon. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy opon prosimy o kontakt poprzez jedną z trzech poniżej zaproponowanych opcji. Niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwa chęci sezonowej wymiany opon depozyt zostanie relokowany do wskazanego Serwisu Oponiarskiego.

E-mail:Informacje ogólne

Podczas zgłoszenia należy podać następujące dane:
 • numer rejestracyjny samochodu,
 • imię i nazwisko, telefon kontaktowy,
 • przebieg, miejsce użytkowania, rodzaj zgłaszanej naprawy, dodatkowe uwagi do stanu technicznego, proponowany termin wykonania usługi.

Należy regularnie i rzetelnie sprawdzać: stan ogumienia oraz ciśnienia w oponach, poziomy (np. chłodniczy, hamulcowy, olej silnikowy ), sprawność oświetlenia, sprawność działania układu hamulcowego.

W razie zauważenia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości podczas użytkowania pojazdu, proszę zatrzymać samochód i skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Hertz (BOK HERTZ):

E-mail:
Telefon:
+48 22 500 15 00, w godz. 8:00 - 16:00
Hertz Assistance

Zawsze utrzymuj pojazd w należytej czystości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Podczas parkowania, garażowania oraz pozostawiania pojazdu na postoju zawsze uruchamiaj systemy przeciwkradzieżowe.

Nie zostawiaj w pojeździe lub ogólnodostępnym miejscu: - dowodu rejestracyjnego pojazdu - karty paliwowej - kluczy/karty do pojazdu - pilotów do autoalarmu.Karty paliwowe

Pamiętaj, aby kod PIN karty nie był przechowywany łącznie z kartą paliwową.  Karta paliwowa posiada okres ważności – przed jego upływem Hertz dostarczy nową kartę.  W przypadku zgubienia/zniszczenia karty paliwowej skontaktuj się niezwłocznie z Hertz.

1
Jak działa karta paliwowa?

Karta paliwowa jest przypisana do konkretnego pojazdu (numer rejestracyjny) lub okaziciela (imię i nazwisko) w zależności od warunków podpisanej umowy. Podczas płacenia kartą paliwową, użytkownik będzie proszony o podanie kodu PIN i o podanie aktualnego stanu licznika pojazdu.

2
Czy kartą paliwową wydaną na konkretny numer rejestracyjny mogę tankować inny pojazd?

Aby transakcja doszła do skutku niezbędne jest posiadanie autoryzacji/ upoważnienia. W tym celu należy skontaktować się z Hertz i podać następujące dane: numer karty paliwowej, numer rejestracyjny pojazdu zastępczego, marka, model i rodzaj paliwa jakim jest zasilany pojazd zastępczy.

3
Co zrobić, jeśli zapomnisz kod PIN do karty?

Prosimy o kontakt z opiekunem Państwa floty samochodów służbowych lub na adres  paliwo@hertz.pl. Jeśli ustalenie kodu PIN będzie niemożliwe, karta zostanie zablokowana i zostanie zamówiony odpłatny duplikat.

4
Dlaczego karta została zablokowana?

Karta może zostać zablokowana:

 • przez 3-krotne błędne wprowadzenie kodu PIN.
 • przez zgłoszenie czasowej blokady przez właściciela karty lub opiekuna Państwa floty.

5
Jak mogę odblokować kartę?

Na skutek wprowadzonego błędnie 3-krotnie kodu PIN karta Orlen jest zablokowana do północy tego samego dnia, karta BP i SHELL odblokuje się automatycznie po 24 godzinach. Jeśli karta została zablokowana przez Hertz, prosimy o kontakt z opiekunem Państwa floty i na adres: paliwo@hertz.pl.Wyjazdy zagraniczne

UPOWAŻNIENIA DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH:

14 dni przed planowanym wyjazdem zgłoś prośbę o upoważnienie na adres: hertzlease@hertz.pl  i podaj niezbędne dane:

 • imię i nazwisko kierowcy,
 • numer prawa jazdy kierowcy,
 • kraje, które będą odwiedzane,
 • czas podróży (od – do),
 • pisemną zgodę przełożonego (zależnie od warunków umowy).

W odpowiedzi na zgłoszenie, HERTZ przygotuje upoważnienie w języku polskim i angielskim i wyśle je w formie dokumentu pdf na wskazany przez użytkownika adres mailowy.

Jeśli konieczne jest wykupienie Zielonej Karty skontaktuj się z z ubezpieczenia@hertz.pl

MAPA SYSTEMU ZIELONEJ KARTY:


https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu

Jeśli chcesz poznać zakres ubezpieczenia swojego auta i sprawdzić możliwość dokupienia rozszerzenia polisy skontaktuj się z ubezpieczenia@hertz.pl.

W przypadku wyjazdu na terytorium: Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii niezbędne jest wykupienie dodatkowego rozszerzenia polisy ubezpieczeniowej. W tym celu skontaktuj się z ubezpieczenia@hertz.pl.  

Zachęcamy do zapoznania się z ważnymi dla kierowców informacjami na temat wjazdu/ pobytu na terytorium danego kraju, które mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

FAQ:

1
Czy mogę otrzymać bezterminowe upoważnienie do korzystania z pojazdu?

Motorent może wystawić bezterminowe upoważnienie wyłącznie za zgodą Opiekuna Państwa floty.  

2
Czy samochód służbowy może prowadzić osoba bliska/ członek rodziny?

Zasady korzystania z auta służbowego reguluje wewnętrzna polityka flotowa Państwa firmy. Jeśli jej zapisy zezwalają na prowadzenie auta przez osoby trzecie, Motorent na prośbę i za zgodą Opiekuna Floty Samochodowej Państwa firmy wystawi upoważnienie dla drugiego kierowcy.  

3
Czy skan Zielonej Karty jest formalnie obowiązującym dokumentem?

Nie. Podczas podróży do kraju, w którym wymagana jest Zielona Karta niezbędne jest posiadanie przy sobie oryginalnego dokumentu.   

4
Czy mogę wykupić rozszerzenie assistance na kilka dni?

Rozszerzenie wariantu assistance polisy ubezpieczeniowej możliwe jest na okres od dnia zgłoszenia rozszerzenia do końca trwania aktualnej polisy OC.  Ubezpieczenia

Potwierdzenie OC Aktualne potwierdzenie OC jest dostępne do pobrania na portalu https://www.ihtz.pl/ w zakładce pojazd, polisa OC.

Wznowienie polisy pojawia się około 10 dni przed okresem obowiązywania, a zakończona polisa jest dostępna 7 dni po wygaśnięciu. Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku posiadania wydrukowanego potwierdzenia do polisy OC.Dokumenty

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

W przypadku utraty / zniszczenia dowodu rejestracyjnego wyślij zgłoszenie na adres: logistyka@hertz.pl. Pamiętaj o podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, oraz podaniu przyczyny utracenia dokumentu.

Jeżeli dowód został skradziony, niezwłocznie zgłoś to w najbliższym komisariacie policji.Wtórnik tablic rejestracyjnych

W przypadku utraty tablicy / tablic rejestracyjnych wyślij zgłoszenie na adres: logistyka@hertz.pl pamiętaj o podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, oraz podaniu przyczyny utracenia tablicy / tablic rejestracyjnych.

Jeżeli tablica/tablice zostały skradzione, niezwłocznie zgłoś to w najbliższym komisariacie policji.Wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej

Jeżeli potrzebujesz trzeciej tablicy rejestracyjnej wyślij zgłoszenie na adres: logistyka@hertz.pl.Dostarczenie stałego dowodu rejestracyjnego

Stały dowód rejestracyjny powinien do ciebie dotrzeć w przeciągu 30 dni od daty rejestracji. Jeżeli termin dobiega końca, lub potrzebujesz odebrać go szybciej wyślij zgłoszenie na adres: logistyka@hertz.pl.

FAQ:

1
Czy mogę jeździć bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC?

Na terenie Polski można poruszać się bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC, jej brak podczas kontroli policyjnej nie grozi mandatem czy wystawieniem punktów karnych. 

2
Czy mogę wyjechać za granicę bez dowodu rejestracyjnego, lub posiadając pozwolenie czasowe?

Za granicami Polski niezbędne jest posiadanie oryginału ważnego dowodu rejestracyjnego. Na terenie UE może to być zarówno pozwolenie czasowe, jak i dowód stały. Poza granicami UE najbezpieczniej jest posiadać przy sobie dowód stały.  

Zwrot pojazdu

W sprawie zwrotu samochodu prosimy o kontakt:
Odkup swój samochód

Podoba Ci się auto, które aktualnie użytkujesz? Chciałbyś po okresie leasingu zachować je dla siebie i dalej cieszyć się z komfortu jazdy?

Nic prostszego … Napisz do nas na adres mailowy sprzedaz@hertz.pl podając nr rejestracyjny, aktualny stan licznika a my wyliczymy dla Ciebie wartość pojazdu. Pamiętaj jedynie, aby zachować warunki odkupu zawarte w umowie w tym przypadku skontaktuj się 30 dni przed końcem okresu leasingu ze Swoim Opiekunem Flotowym lub/i na adres handlowy@hertz.pl.

Naszą ofertę samochodów używanych znajdziesz również na stronie:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 6 dni w tygodniu w godzinach pon-pt 9:00-17:00 oraz w sobotę 9:00-14:00.

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu:

Reklamacje

Jeżeli masz jakieś uwagi lub reklamacje
czekamy na twoje zgłoszenie: